Various Artists - Latin Freestyle: New York / Miami 1983-1992 / Various